ENGELLİ VAKFI

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının (Engelli Vakfı) amacı aynı amaca yönelik hizmet üreten sivil toplum kuruluşları, Belediyeler, Kamu kurumları, Eğitim kurumları, özel sektör kurumları ile işbirliği içinde Engellilerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata dahil olmalarına yardımcı olmaktır.  Kurulduğu 2013 yılından günümüze bu amaca yönelik etkinlikler ve projeler gerçekleştirmiştir, çalışmalarını ve projelerini aynı istikamette sürdürmektedir.
16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında Engellilerin Eğitim ve İstihdam Çalıştayını ilgili tüm tarafların katılımları ile Ankara’da gerçekleştirecektir. Tüm ilgili tarafların görüşlerini ve katkılarını bekliyoruz.

Vakfımızın Genel merkez Ankara (Batıkent) da olmakla beraber Antalya da bir şubesi bulunmaktadır Antalya Kepez’de Düden Şelalesi bitişiğindeki Beyaz Evler sitesindeki 4 katlı Vakıf binasında da engellilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmektedir.
Vakfımızın ilk Yurt dışı Şubesi 2020 yılı Haziran ayında Kosova’da açılmıştır. 
Vakfımız 2021 yılından itibaren yurt dışında da engellilere yönelik hizmetlerini ve projelerini yürütmek üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde yurt dışı şubesi açmaya devam edecektir.

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı; Engelliler ve Gençler merkezli çalışan tüm sivil toplum Kuruluşları, Kamu, Özel sektör kurum ve kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Eğitim Kurumları ile Vakfın amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerde ve projelerde  işbirliğine hazırdır.

Sağlık ve huzur dileklerimle

Abdurrahman Kurtaslan
Vakıf Genel Başkanı